Organisatieverbetering met Impact. Excelleren als organisatie, als team en als individu!

Wij helpen organisaties bij het realiseren van hun ambitie om excellent te worden. Samen met de klanten, de medewerkers en het leiderschap van de organisatie ontdekken we waar de verbetermogelijkheden liggen en definiëren we de verbeterprojecten. Samen  brengen wij deze van papier naar de praktijk en gaan we op basis van daadwerkelijke prestatie voortdurend verbeteren.

Wij kijken daarbij naar de harde en zachte kant van organisaties, de boven en onderstroom, de plannen en het daadwerkelijke resultaat, de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen. Kortom gaan aan de slag met de ambities van mensen om waarde te creëren en het vermogen om dit ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. ​

We gebruiken daarbij een integrale aanpak. Met impact​. Ondersteund door een Navigator. We bekijken zo elk vraagstuk vanuit de verschillende perspectieven van de stakeholders van de organisatie, te weten de klanten, de businesspartners, de medewerkers en de aandeelhouders. Een organisatie heeft impact op de waarde voor alle stakeholders én alle stakeholders hebben impact op de waarde van de organisatie.

Meten – Weten – Verbeteren. Met Impact.

Wij gebruiken een integrale aanpak om een organisatie te sturen: het impact-model. Hierbij wordt elk vraagstuk vanuit de vier pijlers van een organisatie, te weten de klanten, de businesspartners, de medewerkers en de aandeelhouders, bekeken. Aan de hand van impact-vragenlijsten wordt onderzocht hoe een organisatie presteert op basis van deze vier pijlers. Onderzoeksresultaten worden verzameld en gepresenteerd in de vorm van dashboards op een online portal: de Navigator ©. Ook kunnen vele andere databronnen gekoppeld worden aan de Navigator ©, zodat er een integraal geheel ontstaat. Binnen de Navigator © worden resultaten continu gemonitord en geanalyseerd zodat organisaties kunnen bijsturen en verbeteren waar nodig. Het verbeteren gebeurt aan de hand van bewezen, methodieken,  technieken en middelen. Dit maakt een organisatie daadwerkelijk data-driven.

Producten met Impact

Impact klanten

Impact team

LUC SCHRIJNEMAKERS

PARTNER
Eric Schlösser IBC | Business Consulting

ERIC SCHLOSSER

PARTNER

MARCEL TER LINGEN

PARTNER

JACCO WILLEMSE

PARTNER

IRIS JEURISSEN

CONSULTANT

SUZANNE STRAATMAN

CONSULTANT

NICKY DEINUM

CONSULTANT

BAS OVERTOOM

CONSULTANT

ARJEN DE BOER

CONSULTANT

JILL VAN DER WAL

CONSULTANT

ROBERT WUBBELS

CONSULTANT

RALPH SCHEPERS

CONSULTANT

CHRISTIAN KOLL

CONSULTANT

SANNE DRISSEN

RELATIEMANAGER

MARCEL PRAAMSTRA

CONSULTANT