Talentmanagement en skills van de toekomst

The future of work, een thema waar we al jaren over praten. In veel industrieën heeft deze ‘toekomst’ zijn intrede al gemaakt en nog steeds gaan de ontwikkelingen in een razend tempo door. The Internet of Things, Big Data en Cloud Computing waren in 2015 onderwerp van de dag. Inmiddels behoren ze tot het nieuwe normaal en ligt onze focus op Robotica, Machine Learning en Artificial Intelligence.

De impact van deze ontwikkelingen is duidelijk voelbaar op de arbeidsmarkt. Veel administratieve functies zijn geautomatiseerd. Robots zijn een essentieel onderdeel van het productieproces en drones gaan in de toekomst onze pakketjes bezorgen. Welke impact hebben deze ontwikkelingen voor jouw personeel en projecten? In de vorige blog spraken we over talentmanagement. In deze blog vertellen we je wat de skills van de toekomst zijn en hoe IBC Ambition, Obvion, Gemeente Sittard en Arcadis deze skills actief inzetten als onderdeel van talentmanagement.

Toekomst van banen

Uit onderzoek van het World Economic Forum blijkt dat er 10 skills nodig zijn om toekomstig werk succesvol uit te oefenen. Het zijn dé skills die robots niet van mensen over gaan nemen. Het zogenaamde Future of Jobs report geeft inzicht in de veranderende wereld van werk en de toekomst van banen.

Het Future of Jobs report geeft aan; “As the frontier between the work tasks performed by humans and those performed by machines and algorithms shifts, we have a short window of opportunity to ensure that these transformations lead to a new age of good work, good jobs and improved quality of life for all. In the midst of the pandemic recession, this window is closing fast. Businesses, governments and workers must plan to work together to implement a new vision for the global workforce”.

Daarmee is de toekomst van werk vooral een ontwikkel- en omscholingsvraagstuk. Robots kunnen steeds meer maar zullen nooit al het menselijke werk gaan overnemen. Sterker nog, er vindt de komende jaren een verandering plaats waarin leuker, uitdagender werk overblijft. Werk wat geautomatiseerd kan worden zal naar verwachting grotendeels verdwijnen. Omscholing en focus op ontwikkeling is daarom een van de cruciale aandachtspunten voor organisaties die getalenteerde medewerkers willen aantrekken en vasthouden.

De top 10 skills van de toekomst

Om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, is het cruciaal om aan de slag te gaan met de top 10 skills. Welke skills zijn het dan, vraag je je af? Hieronder het overzicht in het kort:

  1. Analytisch denken en innoveren
  2. Snel leren, actief leren
  3. Complexe problemen oplossen, idee vorming
  4. Kritisch denken en analyseren
  5. Creativiteit, originaliteit en initiatief
  6. Leiderschap en sociale invloed
  7. Technische onderlegdheid, programmeren
  8. Technologisch design, monitoren en controleren
  9. Veerkracht, stress tolerantie en flexibiliteit
  10. Emotionele intelligentie

Van functies naar skills

Zijn wij mensen dan volledig vervangbaar? Zeker niet! Waar werk verdwijnt, ontstaan er tegelijkertijd nieuwe kansen. De aard van ons werk verandert, doordat wij werkzaamheden gaan uitoefenen waar de menselijke maat het verschil maakt. Denk aan teamcoaching of customer experience design. We zien op de arbeidsmarkt dan ook al een verschuiving van functies naar skills.

Volgens het World Economic Forum is veerkracht één van de tien skills van de toekomst. En met alle uitdagingen van de afgelopen jaren wordt onze veerkracht ook continue op de proef gesteld. Met veerkracht kun je namelijk meebewegen met veranderingen in je omgeving, werk en de maatschappij. We zijn massaal grotendeels vanuit huis gaan werken, hiermee is ook het bezitten van de skill emotionele intelligentie belangrijker dan ooit; het inspelen op behoeftes en emoties van jezelf en van de ander. Werken achter een beeldscherm gaf daarbij een hele nieuwe dimensie aan samenwerken in teams.

Skills als creativiteit, ideeën vormen, initiatief en originaliteit een steeds prominentere rol in op de arbeidsmarkt. Deze kunnen namelijk ook niet door robots worden nagebootst. Deze skills komen het beste tot hun recht in teams. Daar waar mensen samen actie ondernemen en met nieuwe, originele ideeën komen. Maar ook complexe problemen oplossen, leiderschap en kritisch denken behoren tot de skills die de menselijke inspanning onvervangbaar maken.

Welke impact heeft dit op jouw project en organisatie?

Als organisatie wil je een personeelsbestand dat mee kan bewegen met alle (technologische) uitdagingen die op ons afkomen. Dit vergt een aantal stappen. Allereerst wil je het huidige ‘skill level’ in beeld hebben. Wat is er al, wat mis je nog? Welke skills kun je intern ontwikkelen middels trainingen en wat kunnen externe partijen bijdragen?

Een skill gebaseerde organisatie vindt zijn basis in talentmanagement. Wil je getalenteerde medewerkers anno 2023 behouden dan is ‘een leven lang leren’ de norm. De basis heb je al gelegd door actief te werken aan talentmanagement binnen je organisatie of team zoals besproken in de vorige blog uit deze reeks. Van hieruit kun je een volgende stap zetten en ook skills onderdeel maken van je talentmanagement.

Wat doen andere organisaties?

We zien dat grote organisaties zoals Rabobank en Randstad hun organisatie al ‘skill based’ hebben ingericht. Oganisaties als Obvion, Arcadis en Gemeente Sittard-Geleen denken ook na over de skills van de toekomst en werken actief aan de ontwikkeling van medewerkers naar de toekomst. In dit filmpje nemen we je kort mee in een aantal tips die zij hebben op het gebied van Skill ontwikkeling.

Ontwikkeling van de skills van de toekomst binnen IBC Ambition

Bij IBC zijn de skills van de toekomst richtinggevend in onze talentontwikkeling. In ons Development Program besteden we extra aandacht aan een aantal skills wat ervoor zorgt dat onze medewerkers de nieuwste projectmanagement skills kunnen toepassen met de menselijke maat. Onze Young Professionals worden breed opleiden en ondersteund doormiddel van coaching en intervisie zodat zij alle kennis en kunde hebben om klanten gedegen te ontzorgen. Hieronder lees je hoe wij dit doen.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is het vermogen om je acties en aanpak snel te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat is waarin Young Professionals uitblinken. De snelle opvolging van nieuwe, uitdagende projecten maakt dat zij zich snel kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving en snel vertrouwd zijn met de geldende gebruiken en gewoonten. Daarnaast zijn trainingen op het gebied van Agile werken en Scrum certificering onderdeel van het Development Program. Onze Young Professionals zijn getraind om snel en flexibel te reageren op een veranderende marktvraag. IBC Ambition is opgericht Hoe kan dat ook eigenlijk anders, IBC Ambition is niet voor niets opgericht met de ambitie om zich voortdurend aan te passen aan nieuwe omstandigheden in de markt en de bijbehorende kansen te benutten. Dat is voelbaar bij elke Young Professional die projecten ontzorgt. Taking you forward.

Emotionele Intelligentie

We besteden veel aandacht aan de skill emotionele intelligentie binnen het programma. Dit doen we met persoonlijke coaching, intervisie en Discovery Insights trainingen. Hiermee ontwikkelen Young Professionals naast de ‘harde’ projectskills ook hun ‘zachte’ skills.

Discovery Insights is een persoonlijkheidstest die inzicht geeft in jouw gedrag ten opzichte van anderen. De hoofdvariabelen hierin zijn introvert versus extravert en resultaat georiënteerd versus mens georiënteerd. Het bewustzijn van de verschillende voorkeursprofielen, het kennen van je eigen voorkeurskleur en het herkennen van het voorkeurskleur van de ander, is een waardevolle manier om effectief in te kunnen spelen op de behoeftes en emoties van anderen. Binnen projecten geeft het onze Young Professionals houvast in communicatie met collega’s en bij stakeholdermanagement.

Leiderschap en creativiteit/innovatie

Tijdens de trainingen Projectmanagement met Impact en de IBC Design Cycle staan de skills leiderschap en creativiteit/innovatie centraal. Young Professionals onderzoeken daar hoe zij, met behulp van de door IBC ontwikkelde modellen en canvassen, impact kunnen maken voor onze klanten.

Deze modellen en canvassen zijn een leidraad waarmee Young Professionals snel inzicht kunnen krijgen in projecten en ook mooie discussiestukken om te bespreken met het projectmanagement. Maar al te vaak zien we dat er nieuwe inzichten ontstaan bij het hele team, enkel door het bespreken van een canvas.

Young Professional Britt Hermans, gebruikte de kennis uit een van deze trainingen direct bij haar opdracht als Projectmanager bij Obvion. Britt zegt hierover het volgende; “In de training werd aandacht besteed aan hoe je een meeting het meest effectief kunt voorzitten. Dat begint al bij de voorbereiding; wat is het doel van de meeting? Wat wordt er van deelnemers verwacht? Hoe zorg je ervoor dat de verwachtingen van een meeting voorafgaand helder zijn, ook juist in deze tijd waarin alles digitaal plaatsvindt. Tevens vraagt het digitale werken extra duidelijke communicatie, zodat we ook op afstand projecten succesvol en binnen het gestelde termijn succesvol kunnen afronden. Dat is nog niet zo gemakkelijk”. Ervan uitgaande dat we niet meer terug gaan naar de oude situatie, is het nu extra belangrijk om aandacht te besteden aan de vraag hoe je digitaal en op afstand omgaat met leiderschap en dezelfde creativiteit en mate van innovatie kan bieden.

Complexe problemen oplossen en technische onderlegdheid

Voor onze Young Professionals kan een situatie niet complex genoeg zijn. Vaagstukken over kwaliteits- en efficiëntieverbetering gaan zij dan ook niet uit de weg. Het Development Programma biedt daarom inhoudelijke kennis van Lean Six Sigma via een Greenbelt training. Tijdens deze training staan de Young Professionals stil bij het identificeren van het probleem en hoe ze door het gebruik van onder andere een statistische onderbouwing verbeterinitiatieven kunnen vaststellen. Ook geeft één van onze Young Professionals Marijn Feijen de training de introductietraining PowerBI voor nieuwe medewerkers. In deze training leren Young Professionals datasets overzichtelijk te visualiseren, waardoor zij stakeholders in een project gemakkelijker mee kunnen nemen in de onderbouwing van een besluit.

Ontwikkeling als basis voor de toekomst

Zoals je hierboven hebt gelezen is dit het moment om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van je medewerkers richting de toekomst. Een ontwikkelprogramma gaat daar zeker bij helpen. Maar denk ook eens aan flexibel inzetbare krachten. Haal een aantal van de essentiële skills ‘off the shelve’. Capabele, flexibel inzetbare Young Professionals zorgen voor een andere wind in je projectteam, nemen kennis mee over de nieuwste technologieën en nemen werk uit handen.

Lees meer over IBC Ambition

Ambitieuze starters voor jouw flexibele schil

IBC Ambition is de specialist in ontwikkelen en detacheren van ambitieuze Young Professionals voor projectmanagement opdrachten. Met onze Young Professionals vormen wij de flexibele schil van organisaties, ondersteunen we projecten en ontwikkelen we ambitieuze starters tot ervaren T-Shaped projectmedewerkers. Onze Young Professionals werken en denken mee op strategisch tot operationeel niveau, staan graag met hun voeten in de ‘klei’ en zijn altijd beschikbaar voor een nieuwe uitdaging!

Zit je midden in een verandertraject met je organisatie of heb je tijdelijke versterking nodig? Dan kan IBC Ambition je verder helpen.

Onze Young Professionals zijn op de hoogte van de laatste projectmethodieken, kunnen werken met nieuwe technologie en zijn ambitieus en flexibel.